Vi er i gang med den store bakkevalgkampen! Vi snakker med folk i bydelen om vår grønne politikk. Til dette trenger vi flere frivillige med på laget. Er du med?