styret i alna mdg

16. juni 2015

Styret i Alna MDG består av:

Morten Svensson, styreleder

Eline Solum Gran, styremedlem

Ivar Castberg, styremedlem

Maren Zon Rafdal, styremedlem

Maria Kalstø, styremedlem

Inger Karin Erlandsen, varamedlem

— Valgt på årsmøtet 2017