Styret i Alna MDG

1. juni 2017

Styret i Alna MDG består av:

Rachael Gould, sekretær og medlemsansvarlig

Brynjar Arnfinnsson, styreleder

Mohamed Hassan Ali , styremedlem

Elaine Morgan, styremedlem

Knut Kjærvik , styremedlem

Lars Hartvigsen, styremedlem

Ivar Castberg , Økonomi

Heidi Kristine Roll ,  Web + FB

Morten Svensson, vara

André Johansen, vara / valgkamputvalg

— Valgt på årsmøtet 2019