Groruddalsprogrammet

Groruddalens valgprogram 2019-2023

 

Groruddalen er vårt fantastiske hjem, nær marka og med et mangfold av mennesker. Miljøpartiet De Grønne vil at dalen vår skal bli enda bedre både for mennesker og miljø! Vi vil skape en bærekraftig dal som gir et godt livsmiljø for dagens beboere og for fremtidige generasjoner!

Valgprogrammet er et felles valgprogram for Miljøpartiet De Grønne i Groruddalen, dvs. bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Programmet viser hvilken retning vi ønsker å ta Groruddalen, og er ment å vise leseren hva slags samfunn vi ønsker å leve i. Derfor har vi også inkludert MDG-politikk som berører Groruddalen som våre representanter i Oslo bystyre, byråd eller i Stortinget jobber for, altså ikke bare tiltak som kan gjennomføres via bydelsutvalgene.

Miljøpartiet De Grønne har en visjon for Groruddalens bydeler: en befolkning som har det bra i et godt nærmiljø, med renere luft, trygge skoleveier og mindre støy. Vi vil bygge på det beste i dalen og utvikle bydeler der alle kan delta i et blomstrende kulturliv, leve klimasmart, få kjærlig omsorg og der alle barn får en god oppvekst.

Last ned hele programmet her