Morten Svensson

1. kandidat, f. 1955, bosatt på Lindeberg, ambulerende vaktmester

«Jeg går til valg for å påvirke samfunnet i en mer human og grønn, økologisk retning. Det vil si at vi skal ta godt vare på hverandre, naturen, dyra og miljøet rundt oss.
Jeg er ikke for å sponse private fond i kommunal sektor med skattekroner som forsvinner i skatteparadiser, men jeg er for at kommunale etater benytter lokale leverandører som driver etisk forsvarlig og har lærlinger.

Jeg er med i MDG for å sikre at fremtidige generasjoner skal ha en klode å leve på som ikke er full av miljøgifter, med et rikt artsmangfold.

Man bør stemme på MDG fordi vi er det eneste partiet som vil ha et skifte fra fossil energi til fornybar energi, samtidig som vi målbærer at fortsatt materiell vekst i vesten ikke er forenelig med en bærekraftig utvikling.

I valgkampen ser jeg frem til å snakke med folk, gjerne på stand sammen med partivenner utenfor kjøpesentra, i marka og ved kollektivknutepunkter. Jeg kan treffes på mobil 92493812, Facebook og på stand.»