Maria Kalstø

2. kandidat, f. 1987, bosatt på Haugerud, student

«Jeg synes bydel Alna er en super bydel å bo i, med mange grøntområder og nærhet til Marka. Jeg mener imidlertid at det finnes et stort potensiale for å forbedre transportvanene i bydelen. Jeg vil blant annet jobbe for at det etableres bildelingsplasser på offentlig grunn, for en utvidelse av bysykkelordningen og for at det blir tilrettelagt bedre for sykling generelt. I dag er det for dårlig snøbrøyting av sykkelveiene og stor mangel på sykkelstativ for eksempel på Alnasenteret.

Jeg vil også jobbe for at Haugerudskogen snarest blir ryddet for farlig avfall, slik at skogen kan være et trygt og spennende lekeområde for barna i området. Generelt er jeg opptatt av integreringsspørsmål, og at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonshemming eller annen status.

Jeg er med i MDG fordi det er et parti med høye ambisjoner, og med ærlige kandidater som jobber hardt for å skape et medmenneskelig samfunn! Personlig er jeg særlig opptatt av solidaritet med utviklingsland og menneskerettigheter, og da er det en selvfølge å arbeide for en bærekraftig utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Det er helt tydelig i dagens samfunn at vårt nivå av rikdom og overforbruk ikke gir økt livskvalitet. Nå er det på tide med en kursendring, hvor medmenneskelighet og miljø er hovedfokuset.

Jeg kommer til å være med på stand i bydel Alna fremover. Vi kommer til å ha stand i Marka og på ulike sentre i bydelen.»