Eline Solum Gran

4. kandidat, f. 1987, bosatt på Tveita, klassisk musiker

«Jeg er opptatt av å legge til rette for at folk lett kan ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi står ovenfor en global klimakrise som vi må ta hensyn til både i storpolitikken og i hver enkelts liv. I tillegg tror jeg at folk vil merke at «grønne» løsninger og valg faktisk gjør oss lykkeligere.

Jeg ble med i MDG fordi jeg var lei av tomme ord og innså at MDG er det eneste partiet som legger miljø og klima til grunn for alle andre spørsmål. Der de andre partiene grunnleggende er mest opptatt av økonomi, spør vi ikke først «hva er billigst?» men heller «hva er best for klima og miljø?» og lar svaret på dette spørsmålet vise vei. Etter at jeg satte meg mer inn i MDG sin politikk innså jeg også at jeg er veldig enig i partiets grunnverdier, der solidaritet er et stikkord og man er opptatt av livskvalitet framfor kjøpekraft.

Jeg synes selvfølgelig man skal stemme grønt alle år! Etter det store oppsvinget vi hadde ved forrige valg, har vi med Rasmus Hanssons to år på Stortinget vist at vi ikke er et sært lite nisjeparti, men et seriøst parti med handlingskraft og integritet. Med flere representanter både i bystyret og bydelsutvalgene kan vi styre Oslopolitikken i en grønnere retning, til gode både for Oslos innbyggere og miljøet.

I sommer og særlig de siste ukene fram mot valget, kommer vi i Alna MDG til å bruke mye tid på å reise rundt i bydelen og holde stand og drive aksjoner på forskjellige knutepunkter, for å treffe bydelens velgere. Jeg synes det er viktig å møte og snakke med de folkene vi skal representere, både for å svare på spørsmål om hva vi ønsker å utrette i byen og bydelen, og for å høre hva det er folk her synes er viktig.»